Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та Федерація органічного руху України, за підтримки Проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного  землеробства» оголошують конкурс на кращу наукову статтю на тему органічного агровиробництва (маркетингу)

 

До участі в конкурсі допускаються наукові статті зазначеної тематики, що раніше не публікувалися, аспірантів, здобувачів, діючих викладачів і науковців аграрних закладів освіти та наукових установ.

Термін подання наукових статей: до 20 жовтня 2020 року.

Статтю й довільну заявку учасника конкурсу (із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, контактних телефонів, e-mail, закладу освіти, установи, місця роботи) потрібно надіслати на електронну пошту: organicofu@gmail.com з позначкою «ОРГАНІК КОНКУРС»

Вимоги до наукової статті: наукова стаття виконується виннятково українською мовою, повинна мати назву, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, а також анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; береги: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – по 20 мм; обсяг роботи не має перевищувати 10 сторінок без урахування переліку використаних джерел і додатків. 

Переможці конкурсу будуть оголошені у рамках V Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне агровиробництво: освіта і наука», що проходитиме в  Науково-методичному центрі ВФПО (м. Київ, вул. Смілянська, 11) 04 листопада 2020 року. Автори кращих робіт будуть запрошені для участі у вказаній конференції та виступити з доповідями про результати проведеного ними наукового дослідження.

Кращі роботи будуть відзначені почесними дипломами та цінними подарунками, а також розміщені на Органічній платформі знань, яку започаткували Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та Федерація органічного руху України за підтримки Проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства».

 

Звертаємо увагу конкурсантів, що текстові запозичення є неприпустимими з моральних міркувань і порушують Закон України «Про авторське право і суміжні права».

Всеукраїнська науково-практична конференція «Органічне агровиробництво: освіта і наука»