Нормативно-правова база в сфері органічного виробництва в Україні поділяється на національну та міжнародну.

 

Національне Законодавство

 

Органічне виробництво в Україні регулюється Законом України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», а також підзаконними нормативно-правовими актами.

Національна правова база України в сфері органічного виробництва знаходиться на етапі свого впровадження, тому до 1 січня 2024 року суб’єктам господарювання дозволено реалізовувати сільськогосподарську продукцію як органічну та використовувати напис «органічний продукт» у власних назвах продуктів та торговельних марках, а також – позначення та написи «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» та/або будь-які однокореневі та/або похідні слова від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» у разі наявності у них чинного сертифіката, виданого органом іноземної сертифікації.

 

Актуальна детальна інформація про українське законодавство в сфері органічного виробництва публікується на сайті Міністерства аграрної  політики та продовольства України.

 

 

 

Органи іноземної сертифікації, що мають право на проведення сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції відповідно до вимог законодавства іншого, ніж законодавство України, внесені до Переліку органів іноземної сертифікації.

Міжнародне Законодавство

Допоки українське національне законодавство знаходиться на етапі впровадження, органічні виробники України в переважній більшості сертифікуються відповідно до стандарту Міжнародних акредитованих органів сертифікації з органічного виробництва і переробки, еквівалентного Постановам ЄС № 834/2007, № 889/2008.

     Відповідні органічні продукти маркуються єдиним логотипом (органічний логотип ЄС – так званий «євро-листок»), які вказуються на пакованих сертифікованих органічних продуктах разом із інформацією про орган сертифікації та походження органічної сировини.

 

 

Список міжнародно акредитованих органів сертифікації (органічне виробництво та обіг органічної продукції), включених до офіційного Переліку затвердженого Комісією ЄC (Регламент (ЄС) №1235/20081 від 08.12.2008), останнє оновлення Регламенту (ЄС) № 2021/4612 від 16.03.2021).

З 1 січня 2022 року в ЄС введено в дію новий Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2018/848 про органічне виробництво й маркування органічних продуктів (англійська).

«Технічний довідник. Вплив Регламенту ЄС №848/2018» (українська)

Існує також широкий спектр приватних органічних стандартів, власниками яких, зазвичай, є фермерські асоціації. Залежно від країни, приватне органічне маркування може бути важливим, тому що споживачі довіряють тільки їх «логотипу».

Приклади важливих приватних органічних маркувань

Переклади нового органічного законодавства ЄС (базовий регламент 2018/848 і відповідні делеговані та імплементаційні регламенти) представлені на сайті Кабміну