Без имени-1
logo_platforma-01-1
bmel_office_farbe_uk_supp-1

Органічні оператори України 2022

за результатами моніторингу ТОВ «Органік Стандарт» станом на 31.12.2022

55
Без имени-2

За результатами моніторингу, проведе- ного органом сертифікації з органічного виробництва ТОВ «Органік Стандарт» за 2022 рік (станом на 31.12.2022), загальна кількість операторів, сертифі- кованих в Україні відповідно до стан- дарту, еквівалентного Регламенту Ради (ЄC) 834/2007 (певні оператори також сертифіковані за іншими стандартами органічного виробництва, зокрема NOP, COR, Bio Suisse, Naturland, KRAV), складає 412 оператори.

Після початку війни в Україні 78% операторів продовжують свою органічну діяльність в Україні

З 20 міжнародно акредитованих органів сертифікації, включених до офіційного Переліку, затвердженого Комісією ЄC (Регламент (ЄС) №1235/20081 від 08.12.2008), станом на кінець 2022 року активно  в  Україні  працюють  лише

7 органів сертифікації: Органік Стандарт (Україна), SIA STC (Латвія), Control Union (Нідерланди), Bio-inspecta (Швейцарія), Ceres (Німеччина), Suolo e Salute (Італія), DQS (Польща).

 

Найбільша кількість операторів (85%) сертифіковано українським органом ТОВ «Органік Стандарт», інші знахо- дяться під контролем іноземних органів сертифікації. За даними останнього офіційного оперативного моніто- рингу, проведеного Мінагрополітики в 2021 році, загальна кількість операторів становила 528 операторів.

Актуальну інформацію про сертифіко- ваних  операторів  можна  знайти на сайтах Органів Сертифікації:

 

coa-ukraine.com

У 2021 році Проєктом «Німецько-українська співпраця у галузі органічного виробництва» проведено «Дослідження мікро- та макроекономічного впливу впровадження в Україні Закону “Про основні принципи та вимоги   до органічно- го виробництва, обігу та маркування органічної продук- ції». Дослідження підсумовує стан органічного виробництва в Україні в довоєнний період.