Інформаційний центр «Зелене досьє», міжнародна благодійна екологічна організація, що створена в 1994 році, сприяє поширенню принципів сталого розвитку в суспільстві, інтеграції їх до національної політики та урядових програм через розповсюдження об’єктивної інформації екологічного та соціального спрямування до ЗМІ, місцевих громад, влади та бізнесу, залучаючи їх таким чином до практичних дій.

Усвідомлюючи, що соціальні та екологічні аспекти сталого розвитку завжди пов’язані з його економічною складовою, організація сприяє створенню сталих спільнот шляхом забезпечення доступу до екологічної та соціальної інформації, що допомагає вдосконалити середовище проживання та роботи людей, дає можливість відігравати належну роль у творенні змін задля бажаного майбутнього. «Зелене досьє» допомагає у відродженні культурних традицій та екологічно дружнього господарювання (зокрема, органічного виробництва), що безпосередньо пов’язано зі збереженням природи; демонструє необхідність бачити довготривалі перспективи розвитку економіки, а не лише задовольняти термінові потреби. В результаті розвитку більш стабільної економіки люди мають можливість досягти більшого з меншими затратами, раціональніше використовувати ресурси, залучати інвестиції, підтримувати стабільність і конкурентоспроможність, вдосконалювати навички та корисну діяльність.

OrganicInfo – це окремий проект Інформаційного центру «Зелене досьє», започаткований в 2015 році. OrganicInfo – це інформаційний портал, метою якого є просування органічного виробництва, органічних продуктів харчування та сталого способу життя, адже органічне сільське господарство – є одним із найбільш перспективних видів діяльності, що сприяє переходу до сталого розвитку та зеленої економіки.

 

Контакти:

Tel. +38 044 222 7762

E-mail: greendossier@gmail.com, organicinfoukraine@gmail.com

http://www.dossier.org.ua, https://organicinfo.ua