Проєкт -Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства/Cooperation in Organic Agriculture (Проєкт CОA – Фаза II) реалізується з 2016 року: перша чотирічна фаза проєкту тривала до серпня 2020 року, друга фаза розпочалася з 1 вересня 2020 року. В рамках Двосторонньої коопераційної програми Федеральне Міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини/BMEL надає підтримку країнам-партнерам у розбудові ефективного та ресурсозберігаючого сільського господарства та харчової промисловості. Проєкт COA, орієнтований на сприяння розвитку органічного сільського господарства, робить особливий внесок у розбудову ефективного та ресурсозберігаючого сільського господарства в Україні.

 

Мета проєкту:

Посилити фахові компетенції та інституційні структури з метою подальшого розвитку органічного сільського господарства.

 

Мета проєкту полягає у сприянні розвитку органічного сільського господарства в Україні через покращення підготовки і підвищення кваліфікації фахівців і керівників підприємств. Завдяки підвищенню кваліфікації та консультуванню надаються фахові знання і створюються необхідні структури, які протягом тривалого часу будуть забезпечувати якість органічних продуктів. При цьому розглядаються як технічні аспекти сільськогосподарського виробництва, так і тема сертифікації.

Поряд з подальшим розвитком змісту підготовки і підвищення кваліфікації необхідно також покращувати методи навчання і консультування. Тісна співпраця між проєктом, сільськогосподарськими підприємствами, а також університетами і аграрними коледжами сприятиме практично-орієнтованій передачі знань. Практичне спрямування і можливість безпосереднього застосування змісту навчання знаходяться в центрі уваги як на заняттях з підвищення кваліфікації викладачів, так і на тренінгах і консультаціях для підприємств.

Для подальшого розвитку державної системи контролю за підтримки Проєкту відбуваються тренінги і майстерні зі співробітниками державних установ. При цьому проект використовує досвід розвитку органічного сектора в Німеччині.

 

Цільові групи:

Безпосередня цільова група:

Співробітники Мінекономіки, які займаються впровадженням Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», а також Держпродспоживслужби та НААУ, яким безпосередньо доручено імплементацію цього Закону на національному та регіональному рівнях.

Представники усіх закладів та установ, які в даний час беруть участь у розробці та забезпенні функціонування Органічної Платформи Знань.

Опосередкована цільова група:

Інші приватні чи інституційні суб’єкти цього сектору за умови, що вони готові співпрацювати та спільно представляти себе громадськості та установам. Споживачі органічних продуктів, які отримують вигоду від подальшої розбудови органічного сільського господарства.

Виконавці проєкту на політичному рівні:

З німецького боку: Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини/ BMEL

З українського боку: Міністерство економіки України та Міністерство освіти і науки України

Виконавці проєкту на оперативному рівні:

З німецького боку: «AFC Agriculture & Finance Consultants» як провідна компанія в консорціумі з «IAK».

З українського боку: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) та Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (НМЦ).

Тривалість проєкту:

З 01.09.2020 р. по 30.08.2023 р. (з можливістю продовження до 24 місяців).

Контакти

вул. Велика Житомирська 33, оф. 609

01601 Київ, Україна

Торгово-промислова палата України

(вхід з вул. Стрітенської 10)

www.coa-ukraine.com/

E-Mail: coa-ukraine@afci.de

Тел.: +380 50 588 7448