Проєкт орієнтований на формування практичних навичок у студентів аграрних коледжів та слухачів навчальних центрів. Він має на меті розширення кар’єрних можливостей випускників та забезпечення позитивного впливу на розвиток сільської місцевості в Україні. Для досягнення цього необхідно вдосконалити методику та зміст практичної підготовки в аграрних коледжах та навчальних центрах, а також запровадити в освітній процес окремі елементи дуального навчання.

Термін реалізації:

Фаза І: 15 серпня 2017 – 30 листопада 2021

Фаза ІІ: 01 грудня 2021 – 31 грудня 2024 (з можливістю подовження ще на один рік)

Метою проєкту є ознайомлення українських учасників проєкту з німецьким та європейським досвідом в організації професійної освіти, порівняти отриманий досвід із сучасним станом освіти в Україні, а також сформувати рекомендації щодо необхідних заходів з удосконалення освіти та політичної підтримки їх реалізації. Це буде досягнуто шляхом спільного навчання та ґрунтуючись на характерному для проєкту FABU діалозі між всіма зацікавленими сторонами.

Заплановані результати

  1. Ініціювання необхідних змін та подальший розвиток інституційно-правової бази (закони, постанови, накази тощо) для поширення практично-орієнтованого та ринково обумовленого професійного навчання в аграрному секторі з залученням елементів дуальної освіти.
  2. Апробація нових освітніх стандартів, навчальних планів та практично-орієнтованих методів навчання у чотирьох пілотних коледжах. Розробка пропозицій щодо офіційного поширення оновлених навчальних планів, навчальних програм та методів навчання, розроблених на першому етапі проєкту для п’яти обраних спеціальностей (рослинництво, ТВППТ, ветеринарна медицина, агроінженерія та електротехніка) на інші аграрні коледжі.
  3. Узгодження оновленої концепції “Технологічна практика” (зміст, тривалість тощо) з усіма залученими партнерами. Внесення концепції в навчальні плани.

Цільові групи

– викладачі та студенти чотирьох аграрних коледжів, а також п’яти навчальних центрів Міністерства аграрної політики та продовольства України;

– Консультативна рада з аграрної освіти при Міністерстві освіти і науки України, Державна установа “Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти”;

– сільськогосподарські виробники як навчальні підприємства – партнери з реалізації проєкту

 

 

Основні напрями реалізації поточної фази проєкту

Акцентування діяльності в поточній фазі буде спрямовано на забезпечення потреб та стимулювання політичної підтримки проєктних заходів.

Через співпрацю з великою кількістю партнерів маємо намір об’єднувати зусилля та досягти якомога більше ефектів синергії.

Виконавці проєкту та команда проєкту загалом сподіваються на подальшу успішну та довірливу співпрацю з традиційними й новими партнерами проєкту та завжди доступні для всіх бажаючих працювати разом.