Швейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (надалі – Програма) фінансується Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO), впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).

Строк реалізації Програми 23.08.2019 – 30.06.2023.

Загальна мета Програми – зростання торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах на внутрішньому та експортному ринках шляхом досягнення двох цілей:

Ціль 1: підвищення якості та безпечності продукції в органічному та молочному секторах. В діяльності Програми застосовуватиметься програмний підхід для розвитку потенціалу з метою удосконалення нормативно правової бази та покращення бізнес-середовища в органічному та молочному секторах, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню якості та безпечності продукції в цілому. Ключові партнери – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Значна увага приділятиметься інтеграції ризик-орієнтованих концепцій в процедурах управління ризиками та інспектування.

Ціль 2: підвищення торговельного потенціалу на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції з вищою доданою вартістю відповідно в органічному та молочному секторах.

Напрями діяльності здебільшого здійснюватимуться на мезо- та мікрорівнях, підтримуючи зацікавлені сторони в секторах, насамперед через надавачів послуг, з метою розвитку внутрішнього та експортного ринків. Органічна платформа із залученням багатьох зацікавлених сторін відіграватиме ключову роль для нарощування потенціалу, таким чином сприяючи розвитку органічного ринку та торгівлі. В молочному секторі впровадження національної програми контролю сирого молока є пріоритетним задля забезпечення якості та безпечності молока в цілому як передумови для виходу на нові ринки з вищою доданою вартістю.

 

Контакти

вул. Харківське шосе, 190, офіс 535, м.Київ, 02121