Сьогодні більше стає популярним якісне харчування  та здоровий спосіб життя заради майбутнього нації. Уряд підтримує Європейський зелений курс спрямований на всебічне розв’язання проблем продовольчих систем, а ключовим моментом є нерозривний зв’язок між здоровими людьми, здоровим суспільством та здоровою планетою.

Особливо актуальним питанням є просвітницької роботи у освітніх закладах по поширенню органічних сільськогосподарських практик у нашій країні.

  Органічний сектор України гостро потребує висококваліфікованих фахівців з органічного виробництва, здатні вивести органічне сільське господарство на якісно високий, провідний міжнародний рівень

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та Федерація органічного руху України за підтримки Проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства» оголошує конкурс студентських робіт: «ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО – ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ МОЛОДІ».

Метою конкурсу є популяризація органічного виробництва та залучення населення до споживання органічних продуктів.

           До участі в конкурсі допускаються студентські роботи зазначеної тематики, що раніше не публікувалися, здобувачів закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Термін подання наукових статей: до 8 березня 2024 року.

Роботу учасника конкурсу (із зазначенням прізвища, імені дати народження, контактних телефонів, e-mail, закладу освіти) потрібно надіслати на електронну пошту:  shishkina59@ukr.net  з позначкою «КОНКУРС». Телефон для довідок: +380961144341 (Катерина Іванівна Шишкіна)

Вимоги до студентської роботи: Робота виконується винятково українською мовою, повинна мати назву, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, а також анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; береги: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – по 20 мм; обсяг роботи не має перевищувати 15 сторінок без урахування переліку використаних джерел і додатків. У роботі можливе використання відео- та фотоматеріалів. Роботи перевірятимуться на плагіат.

Студенти-переможці конкурсу отримають цінні подарунки від головного партнера конкурсу проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного  землеробства».

Переможців конкурсу нагороджуватимуть на Форумі студентської молоді, який проходитиме в Науково-методичному центрі ВФПО (м. Київ, вул. Смілянська, 11). Автори кращих робіт братимуть участь у вказаному Форумі та презентувати результати проведеного ними дослідження.

Детальна інформація умов проходження конкурсу знаходиться на платформі на сайті: https://organic-platform.org/.

Кращі роботи буде відзначено цінними подарунками та почесними дипломами а також  ці роботи будуть розміщені на Органічній платформі знань (https://organic-platform.org), яку започаткували Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та Федерація органічного руху України за підтримки Проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства».

 

Звертаємо увагу конкурсантів, що текстові запозичення є неприпустимими з моральних міркувань і порушують Закон України «Про авторське право і суміжні права».