Команда організаторів вдячна всім учасникам V Міжнародного «Конгресу Органічна Україна 2021», що відбувався 15-17 квітня 2021 року!

Захід організований на запит органічного бізнесу, під патронатом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія) www.qftp.org та Німецько-українського проекту «Співпраця у галузі органічного сільського господарства».

До заходу долучилось майже 900 учасників із різних країн, експерти з України, Німеччини, Бельгії, Польщі, Нідерландів, Молдови, Білорусі, представники міжнародних організацій.

V Міжнародний «Конгрес Органічна Україна 2021» має на меті покращити ефективність роботи кожного органічного оператора, показати переваги та розкрити ризики для тих, хто вирішує про перехід на органічне виробництво та відповісти на всі питання кожного зацікавленого органічними продуктами.

Ми сподіваємось, що ви знайшли відповіді на питання та цінні контакти. Ми віримо, що Ви запам’ятали цей Конгрес як захід із виключно широким колом питань і високим професійним рівнем спікерів. Особливо дякуємо, що ви надали змогу зробити дискусію цікавою та динамічною!

Ми пишаємось, що маємо одну спільну мету — формування та розвиток органічного ринку України та світу. Наша команда мріє про  органічний продукт на столі кожного українця! Смакуйте органічне та знайомтеся із асортиментом  готових органічних харчових продуктів разом у каталозі http://eatorganic.in.ua/uk

Відеозаписи V Міжнародного «Конгресу Органічна Україна 2021» за посиланнями:

15.04. Конгрес Органічна Україна 2021.  Органічне виробництво стосується кожного. Політичний діалог. Круглий стіл для органів сертифікації.  Ринкова аналітика. Українською та англійською  мовами.

16.04.  Конгрес Органічна Україна 2021. Дискусійний майданчик «Український зелений шлях від ферми до виделки: органічне виробництво» (Катерина ШОР)  Українською та англійською  мовами.

16.04.  Конгрес Органічна Україна 2021. Професійний діалог. Перехід до органічного виробництва  — реалістичні інструменти досягнення цілей.  Українською та англійською мовами.

17.04.   Конгрес Органічна Україна 2021. Міжнародна науково-практична конференція. Наукові передумови оптимізації органічного бізнесу.   Українською та англійською  мовами.

Презентації за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1jogVdJdO5xcgs8a_JzrjNoHQBkKq98Z6?usp=sharing

До зустрічі на заходах Органічної України!

 

V International «Congress Organic Ukraine 2021»

Dear colleagues and friends!

The team of organizers is grateful to all participants of the V International «Congress Organic Ukraine 2021», which was on April 15-172021!

The event was organized by the request of organic business, under the patronage of Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine, supported by The event is supported by Switzerland within the Swiss-Ukrainian program «Development of Trade with Higher Added Value in Organic and Dairy Sectors of Ukraine» (Quality FOOD Trade Program), implemented by the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL, Switzerland) in partnership with SAFOSO AG (Switzerland), www.qftp.org. and German-Ukrainian project «Cooperation in the Field of Organic Agriculture».

Approximately 900 participants from various countries attended the event, experts from Ukraine, Germany, Belgium, Poland, the Netherlands, Moldova, Belarus, representatives of international organizations.

The V International «Congress Organic Ukraine 2021» aims to improve the efficiency of each organic operator, to show benefits and to reveal risks for those who deciding to switch into organic production and to answer all the questions to anyone who is interested in organic products.

We hope you have found answers and valuable contacts. We believe that you remember this Congress as an event with an extremely wide range of issues and a high level of professionalism. Thank you so much for making the interesting and dynamic discussion!

We are proud to have one common goal  the formation and development of the organic market of Ukraine and the world. Our team dreams of an organic product on the table of every Ukrainian! Taste organic and get acquainted with the range of ready-made organic foods together in the catalog http://eatorganic.in.ua/en

Records of the V International «Congress Organic Ukraine 2021» are via the links:

15.04. Organic Ukraine 2021 Congress. Organic production affects everyone. Political dialogue. Round table for certification bodies. Market analytics. In Ukrainian and English.

16.04. Congress Organic Ukraine 2021. Discussion platform « Ukrainian green way from farm to fork: organic production » (Kateryna SHOR). In Ukrainian and English.

16.04. Congress Organic Ukraine 2021. Professional dialogue. The transition to organic production is a realistic tool for achieving goals. In Ukrainian and English.

17.04. Congress Organic Ukraine 2021. International scientific-practical conference. Scientific prerequisites for organic business optimization. In Ukrainian and English.

Presentations are via the link:

https://drive.google.com/drive/folders/1jogVdJdO5xcgs8a_JzrjNoHQBkKq98Z6?usp=sharing

 

See you at Organic Ukraine`s events!

Джерело  Organic Ukraine