Основні завдання Всеукраїнської громадської організації «Жива планета»:

об’єднання громадян, підприємств, установ та організації на основі екологічних ідей і загальнолюдської моралі для участі у вирішенні екологічних проблем;

сприяння упровадженню інструментів «зеленої» економіки: технологій більш чистого виробництва, «зелених» закупівель в громадському, приватному та державному секторах тощо;

здійснення громадського контрою (нагляду) за дотриманням природоохоронного законодавства;

сприяння діяльності громадських інспекторів з охорони довкілля;

провадження громадської екологічної експертизи;

просування продукції з покращеними екологічними характеристиками, екологічно чистих технологій та технологій раціонального використання природних ресурсів;

сприяння формуванню гуманного відношення до тварин, популяризація на Україні сучасного наукового підходу до проблеми взаємовідношення тварини та людини тощо;

пропагування екологічних знань та виховання у громадян України екологічної свідомості.

Залишити відповідь